Skip to main content

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Με τον παγκόσµιο στόλο να αριθµεί περί τα 70.000 πλοία, τους ναυτικούς να ανέρχονται στα 1,6 εκατοµµύρια και το 90% του παγκόσµιου εµπορίου να διεξάγεται µέσω θαλάσσης, η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η ασφαλής µεταφορά του φορτίου και η διαχείριση του πλοίου είναι προτεραιότητες για τη ναυτιλιακή βιοµηχανία και γι’ αυτό ελέγχονται όλα συστηµατικά κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων.

Για τον τρόπο αντιµετώπισης των προβληµάτων που ανακύπτουν και τους κινδύνους που ελλοχεύουν στη διαχείριση ενός πλοίου µίλησε στο «business stories» ο κ. Πέτρος Αχτύπηςδιευθύνων σύµβουλος της Prevention at Sea.  

Ποιες είναι οι επιπτώσεις από τη συµµόρφωση ενός πλοίου στους κανονισµούς; Αναπόφευκτα, τα πλοία έρχονται καθηµερινά αντιµέτωπα µε πολλών ειδών προκλήσεις. Για παράδειγµα, πρόσφατα το container «APL England» τέθηκε υπό κράτηση στην Αυστραλία (ΑMSA) για τρεις εβδοµάδες επειδή αποδείχτηκε ότι η στοιβασία του φορτίου ήταν ανεπαρκής και τα σηµεία ασφάλισης των εµπορευµατοκιβωτίων είχαν οξειδωθεί θέτοντας το πλοίο, το φορτίο και το πλήρωµα σε εν δυνάµει κίνδυνο.

Με δεκάδες χιλιάδες εµπορικά πλοία να πλέουν στη θάλασσα καθηµερινά, η ασφαλής µεταφορά του φορτίου, η διαχείριση του πλοίου και η προστασία της ανθρώπινης ζωής ελέγχονται συστηµατικά κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων.

Οι Αρχές που έχουν επωµιστεί αυτό τον ρόλο, πέρα από το να θέτουν υπό κράτηση το πλοίο µέχρι να λυθούν οι όποιες µη συµµορφώσεις, µπορεί επίσης να επιβάλλουν µεγάλες χρηµατικές ποινές, απαγόρευση απόπλου κ.λπ. Αυτό έχει ως έµµεσο αντίκτυπο επιπτώσεις στη φήµη και τις εµπορικές δραστηριότητες της ναυτιλιακής εταιρείας.  

Από την πείρα σας, υπάρχει κάποιος παράγοντας που έχει τη µεγαλύτερη επίδραση στην ασφάλεια του πλοίου; Κάθε λεπτό λαµβάνεται µια καινούρια απόφαση που µπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα του πλοίου. Οι άνθρωποι είναι το επίκεντρο του κλάδου και χρειάζονται αποτελεσµατική υποστήριξη και αξιόπιστα υποστηρικτικά εργαλεία, τα οποία λειτουργούν σαν ένα δίχτυ προστασίας και έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση που εν δυνάµει κίνδυνοι τείνουν να κλιµακωθούν. 

Η λειτουργία και η διαχείριση του πλοίου είναι σύνθετες και το να είναι κανείς ναυτικός είναι ένα από τα πιο δύσκολα επαγγέλµατα. Οι ναυτικοί δουλεύουν πολλές ώρες, ενώ περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους στο πλοίο, µακριά από τις οικογένειές τους. ∆ουλεύοντας σε αντίξοες συνθήκες 24/7, ένα µείγµα εν δυνάµει κινδύνων είναι πραγµατικότητα που εύκολα µπορεί να εκραγεί εάν κάποιο από τα «trigger points» αγνοηθούν.  

Ποιος είναι ο ρόλος της Prevention at Sea στο να βελτιστοποιεί την ασφάλεια στα πλοία; Σε όλη µου την καριέρα έχω συναντήσει πολλούς ανθρωπογενείς κινδύνους που κλιµακώθηκαν σε δυσάρεστες συνέπειες. Ολα αυτά θα µπορούσαν να είχαν εύκολα αποφευχθεί αν είχαν ληφθεί υπόψη τα προειδοποιητικά σηµάδια σε πρώιµο στάδιο και είχαν υιοθετηθεί οι απαραίτητες ενέργειες πρόληψης. 

Το 2013 ίδρυσα την Prevention at Sea για την αντιµετώπιση τέτοιων ζητηµάτων. Η Prevention at Sea δηµιουργήθηκε για να κοιτάξει στα µάτια τις προκλήσεις και να προωθήσει την ιδέα της αποτελεσµατικής πρόληψης. Πιστεύουµε ότι το κλειδί είναι το να εφαρµοστεί µια νέα ανθρωποκεντρική προσέγγιση συνδυάζοντας  την παραδοσιακή ναυτιλία µε την τεχνολογία. Πάντα πίστευα πως οι Ελληνες, εκτός από σηµαντική τεχνογνωσία στη διαχείριση στόλων, µπορούµε εξίσου να εξαγάγουµε και να πρωτοπορήσουµε στο πεδίο των συµβου- λευτικών υπηρεσιών και της ναυτιλιακής καινοτοµίας. Μιλώντας εκ µέρους της Prevention at Sea, πιστεύω πως εκπροσωπούµε επάξια την ελληνική τεχνογνωσία και η καινοτόµος προσέγγισή µας είναι στον σωστό δρόµο. 

Αυτό επιβεβαιώνεται από τα πολυάριθµα βραβεία που έχουµε πάρει στη σύντοµη παρουσία µας: µεταξύ άλλων, δύο Lloyd’s List Awards στη Νέα Υόρκη και τη Σιγκαπούρη, ενώ το 2018 στο Λονδίνο επιλεχθήκαµε µέσα από µια ευρεία λίστα και διεκδικήσα µε µεταξύ κολοσσών όπως η SHELL το Lloyd’s List Global Award for Safety.  

Κάτω από την ίδια οµπρέλα του οµίλου βρίσκεται η ναυτιλιακή οµάδα. Πώς αποφασίσατε να τη δηµιουργήσετε; Αποφάσισα να δηµιουργήσω ένα υβριδικό µοντέλο εταιρείας - one stop solution, συνδυάζοντας έµπειρους επαγγελµατίες της ναυτιλίας και προγραµµατιστές κάτω από την ίδια στέγη µε σκοπό τη βελτιστοποίηση της επίδοσης του στόλου, την αναγνώριση και αποτελεσµατική διαχείριση των εν δυνάµει κινδύνων, την πρόληψη του ανθρώπινου σφάλµατος και τη συµµόρφωση στους κανονισµούς (compliance). 

Εχουµε διαπιστώσει ότι, λόγω κακών πρακτικών στο παρελθόν, οι ναυτιλιακές εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλές φορές τον σύµβουλο µε σκεπτικισµό και µε το δίκιο τους. Στην Prevention at Sea εργαζόµαστε για να επαναφέρουµε την εµπιστοσύνη στους συµβούλους µέσω της ποιοτικής δουλειάς, της φήµης και των tailor made ναυτιλιακών υπηρεσιών. Η οµάδα µας ακούει προσεκτικά, κατευθύνει και παρέχει ναυτιλιακές υπηρεσίες και gap analysis για τη διεκπεραίωση απαιτητικών επιθεωρήσεων (audits). 

Η υψηλή ποιότητα της δουλειάς µας είναι αναµφισβήτητα το αποτέλεσµα της τήρησης σταθερών κόκκινων γραµµών σχετικά µε την εφαρµογή των κανονισµών, την εστίαση στις ανάγκες της ναυτιλιακής εταιρείας, ενώ συνειδητά αποφεύγουµε ευκαιριακές υπηρεσίες. Κύριο µέληµά µας είναι οι φορείς διενέργειας ελέγχων, όταν επισκέπτονται τους πελάτες µας, να εµπιστεύονται τις υπηρεσίες που φέρουν το όνοµά µας.  

Θα θέλαµε να µας εξηγήσετε πώς τα προϊόντα λογισµικού της Prevention at Sea υποστηρίζουν µια ασφαλέστερη ναυτιλία. Προσφέρουµε ένα φάσµα από καινοτόµα προϊόντα λογισµικού, συµπεριλαµβανοµένου του ε-ORB (MARPOL electronic oil record book) που επιτρέπει τη συµπλήρωση εγγραφών στο βιβλίο πετρελαίου µέσω υπολογιστή µε όσο το δυνατόν λιγότερη ανθρώπινη παρέµβαση. Επιπλέον, τα λογισµικά µας RH Managεr και N.ε.ΜΟ. βοηθούν στην πιστή συµµόρφωση µε τους κανονισµούς MLC2006 και EU MRV/IMO DCS αντίστοιχα. Η cloud πλατφόρµα MORSε είναι σχεδιασµένη να βοηθάει τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους ναυτικούς στο να καταγράφουν εγγραφές στα βιβλία του πλοίου σε ηλεκτρονική µορφή. Επίσης, η καινούρια µας πλατφόρµα Fleet Information SHaring (F.I.SH.) είναι µια online βάση δεδοµένων του πλοίου, σχεδιασµένη να τυποποιεί, να αυτοµατοποιεί και να µειώνει την ώρα επιθεώρησης του πλοίου και της συλλογής δεδοµένων για έλεγχο από τρίτους, π.χ. PSC Authorities και τη Σηµαία (Flag States). Πρόσφατα, ιδρύσαµε µία ακόµα εταιρεία υπό την οµπρέλα της Prevention at Sea, η οποία συνεχώς επενδύει στη χρήση Virtual Reality για τη ναυτιλιακή εκπαίδευση και σύντοµα θα παρουσιάσουµε νέα καινοτόµα προϊόντα. 

Κλείνοντας, ποιο είναι το µήνυµά σας προς τον ναυτιλιακό κλάδo; Θα έλεγα ότι ο ναυτιλιακός κλάδος πρέπει να προχωρήσει πέρα από την πρακτική των checklist και να δώσει έµφαση στον ανθρώπινο παράγοντα. Εύχοµαι και ελπίζω ότι η Prevention at Sea θα συνεισφέρει θετικά στο να αλλάξει η κουλτούρα του tick box και ότι ο κλάδος θα αντιληφθεί ότι επενδύοντας στην πρόληψη ρωτώντας «πώς», αντί «γιατί», θα βοηθήσει στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του στόλου.